carbonitriding Vs carburizing และ nitrocarburizing

carbonitriding Vs carburizing และ nitrocarburizing  คือ กระบวนการชุบผิวแข็ง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงาน นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มความสามารถในการทนต่อการกัดกร่อนและทนทานต่อการสึกหรอให้กับชิ้นงานได้ด้วย ตลอดจนเพิ่มความสวยงาม เหล็กที่ผ่านกระบวยการชุบแข็งมาจะมีอายุการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น การชุบแข็งผิวมีด้วยกันหลายกระบวนการ โดยหลักแบ่งออกเป็น 3

nitrocarburizing

nitrocarburizing หรือ ไนโตรคาร์บูไรซิ่ง แก๊สไนโตรคาบูไรซิ่ง ถูกนำมาเพื่อใช้ปรับปรุงพื้นผิวของชิ้นงานหรือผิวของชิ้นส่วน อุปกรณ์ยานยนต์ อุปกรณ์ไฮดรอลิค อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป โดยเฉพาะชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีความเปราะบาง โดยการใช้แก๊สจากแหล่งกำเนิดและแก๊สแอมโมเนีย กระบวนการนี้จะเป็นการเพิ่มคาร์บอนและไนโตรเจนเข้าไปยังพื้นผิวของวัสดุ เหมาะสมอย่างมากสำหรับชิ้นงานที่ต้องการเพิ่มคุณสมบัติทนทาน แข็งแรง ทนทานต่อการเสียดสี และเหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการความสามารถทนต่อการสึกกร่อน

carburizing

carburizing หรือ คาร์บูไรซิ่ง สำหรับการอบชุบประเภทนี้ เหล็กที่นำมาเข้ากระบวนการนิยมนำเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนต่ำ โดยกระบวนการนี้จะเพิ่มปริมาณคาร์บอนให้กับชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานเกิดความแข็งแรง ทนทานมากขึ้น กระบวนการแยกออกตามสารที่นำมาอบ เช่น Solid  carburizing หรือจะเป็น Liquid carburizing สสสารที่นำมาอบประกอบไปด้วยโซเดียมไซยาไนด์ 20-45% โซเดียมคลอไรด์และไซเดียมคาร์บอเนต ชิ้นงานจะจุ่มลงไปในอ่างเกลือหลอมเหลว จากนั้นจึงทำให้เย็นตัวลงแบบรวดเร็ว จะทำให้ชิ้นงานบิดตัวน้อย สำหรับ Gas carburizing คือการอบชิ้นงานให้มีอุณหภูมิสูงประมาณ 900 องศาเซลเซียส ภายในเตามีก๊าซ อีเทน โปนเปน บิวเทน ผิวที่ชุบแข็งนั้นจะมีความแข็งประมาณ 25-1.0 มม.

carbonitriding

carbonitriding หรือ คาร์โบไนไตรดิ้ง สำหรับการอบชุบประเภทนี้มีลักษณะคล้ายกันกับกระบวนการ carburizing แต่แทนทิ้นงานจะเกิดการซึมซับคาร์บอนเพียงอย่างเดียวกลับไม่ใช่ แต่ชิ้นงานจะมีการซึมซับไนโตรเจนเข้าไปด้วย และผิวของชิ้นงานก็จะมีความแข็งแกร่งเกินขึ้นได้เช่นเดียวกัน เหล็กกล้าจะถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 860-900 องศาเซลเซียส จากนั้นเหล็กจะถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการนำเหล็กกล้าลงไปชุบในบ่อน้ำมัน เกิดเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน อีกทั้งการเพิ่มไนโตรเจนเข้าไปในเหล็กยังช่วยให้เหล็กมีความสามารถในการชุบแข็งได้สูงขึ้น นอกจากกระบวนการนี้จะทำให้ได้เหล็กหล้าที่แข็งแรงทนทานแล้ว ยังเพิ่มความสามารถในการทนทานต่อการสึดหรอได้ด้วย รวมถึงยังเพิ่มความสามารถในการต้านทานการอ่อนตัว และการชุบเหล็กกล้าลงในบ่อน้ำมันยังส่งผลดีคือ ทำให้การเสียรูปทรงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้

carbonitriding Vs carburizing และ nitrocarburizing   คืออะไร แต่ละกระบวนการเป็นอย่างไร หวังว่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้น การชุบแข็งเหล็กมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ใช่แค่เพิ่มความแข็งแรง ทนทาน แต่ยังเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย