วีซ่า ทำงาน

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อบขอวีซ่า ทำงานในไทย

บุคคลต่างด้าวที่มีความประสงค์จะเข้ามาประกอบอาชีพในไทยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ กิจการ ลูกจ้าง หรืออาชีพอื่น ๆ มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องดำเนินการก่อนที่จะเข้ามาทำงานได้ นั่นก็คือ ขอวีซ่า ทำงาน ไม่เช่นนั้นก็เท่ากับว่า คุณเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายและอาจถูกจับดำเนินคดีได้ ดังนั้นหากคุณสนใจอยากขอวีซ่าทำงาน แต่ไม่รู้ว่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง วันนี้เราจะพาคุณทำความเข้าใจรายละเอียดในข้อนี้ให้มากยิ่งขึ้น  เอกสารขอวีซ่า ทำงานในไทย  เอกสารที่ใช้ขอวีซ่า ทำงานแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจ โดยหลัก […]

Read more →