อบรมเครน

อบรมเครน สำคัญมาก เพื่อลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมความปลอดภัย

บ่อยครั้งเรามักพบเจอข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สัญญาณมือที่ไม่ถูกต้องจากผู้ให้สัญญาณ ทำให้เกิดความสับสนและนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรง ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นการให้สัญญาณในการทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น พนักงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในท่าทางต่างๆ ตามหลักสากลรวมไปถึงเป็นไปในรูปแบบเดียวกันด้วย ทีมงาน ผู้บังคับปั้นจั่น หรือพนักงานที่ทำงานกับปั้นจั่นก็มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ เรียนรู้ท่าทางต่างๆ เพื่อการสื่อสารที่เกิดความเข้าใจทำให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด การอบรมเครนหรืออบรมปั้นจั่น หลักสูตร 4 ผู้ประกอบไปด้วย ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะและผู้ควบคุม สำหรับการอบรมในภาคทฤษฎี […]

Read more →